Wyróżnienie Budowa roku 2002 Zespół zabudowy wielorodzinnej Gdynia ul. Starodworcowa