Pracownia

Pracownia

Pracownia

Pracownia

Szanowni Państwo

Prowadzimy działalność od 1996 roku, od 2012 roku jako „Steelarte” w nowo wybudowanej siedzibie w Gdyni-Orłowie. W naszej pracowni powstało wiele projektów, które zdobyły ogólnopolskie nagrody i wyróżnienia, jak również uznanie władz samorządowych i środowisk architektoniczno-urbanistycznych.

Zapewniamy pełną obsługę projektową inwestycji: od koncepcji przez projekty budowlane i wykonawcze do nadzoru autorskiego.Naszym klientom staramy się zaproponować optymalne i proste rozwiązania, gdzie funkcja i design wspierają się wzajemnie.

Biuro Projektowe Steelarte oferuje swoje usługi w zakresie:

  • architektury mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz użyteczności publicznej,
  • urbanistyki (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wielowariantowe studium chłonności terenu),
  • projektowania wnętrz,
  • modernizacji i rewaloryzacji obiektów,
  • projektów konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacji,  elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
  • projektowania dróg,
  • wykonywania kosztorysów,
  • nadzorów autorskich,
  • prezentacja multimedialna inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas wykonanymi projektami i realizacjami.

arch. Krzysztof Pawlikowski

budynek