Zespół zabudowy wielorodzinnej Gdynia ul. Fleszarowej (1)