Zespół zabudowy wielorodzinnej Gdynia ul. Fleszarowej (2)