Zespół zabudowy wielorodzinnej Gdynia ul. Zielona (2)