Zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami Gdynia ul. Żniwna